1.       Το Κουρείον 123 ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Ωστόσο αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκφραστεί αντίστοιχο ενδιαφέρον.
Προσπαθούμε να εμφανίζουμε στις ιστοσελίδες μας μόνο τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα προς
πώληση. Ωστόσο, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας καθορίζονται από την τρέχουσα διαθεσιμότητα και ως εκ τούτου ενδέχεται να αποσυρθούν ή να υποστούν αλλαγές ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αφότου έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας. Το προσωπικό μας φροντίζει να επικοινωνεί έγκαιρα μαζί σας για την ενημέρωσή σας σχετικά με την έλλειψη/αλλαγή προϊόντος.
ή υπηρεσίας προσφέροντάς σας την δυνατότητα να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να υποστούν αυξήσεις ή μειώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι διεθνείς κλιματολογικές συνθήκες και οικονομικές συγκυρίες όπου αυτές επηρεάζουν τα εισαγόμενα προϊόντα μας, πιθανώς να προκαλέσουν αυξομειώσεις στου τιμοκαταλάγους μας.

 

2.       Για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε θερμά να εισάγετε σωστά τα
στοιχεία επικοινωνίας σας μην παραλείποντας να σημειώνετε το τηλέφωνο και το email σας. Στοιχεία επικοινωνίας που είναι ανεπαρκή ή έχουν γραφεί με ακατανόητους χαρακτήρες δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και οι παραγγελίες δεν θα προχωρούν προς ολοκλήρωση.

 

3.       Η σταθερότητα και αξιοπιστία των προϊόντων μας ενδέχεται να αλλοιωθεί ανάλογα με τις συνθήκες
συντήρησης ή ανάλογα με την συνδυαστική χρήση με άλλα προϊόντα ή αν χρησιμοποιούνται
διαφορετικά από τις οδηγίες χρήσης ή τις αντίστοιχες συνταγές.

 

 

4.       Η εταιρία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την μη ενδεδειγμένη χρήση των προϊόντων. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών χρήσης
και ασφαλείας, και ως προς αυτό συνιστούμε να δοκιμάζετε ενδελεχώς τα τελικά προϊόντα σας πριν
οποιαδήποτε μαζική ή άλλη ευρεία παραγωγή ή διάθεσή ή έκθεσή τους. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στην αξία των προϊόντων και μόνο και δεν επεκτείνεται σε οποιαδήποτε τυχόν επακολουθούσα απώλεια.