Περιγραφή

Ανταλλακτικός διακόπτης για μηχανές wahl magic clip, wahl super taper, wahl senior.

Επίσης είναι συμβατός τις μηχανές της Gamma και stylecraft όπως για παράδειγμα την Boosted και την Rebel